Met het verkrijgen van dit certificaat toont SET aan dat het voldoet aan alle normeisen op het gebied voor informatiebeveiliging en dat beschikbaar gestelde vertrouwelijke gegevens ook daadwerkelijk vertrouwelijk blijven. Dankzij de implementatie van de ISO/IEC 27001 is SET nog bewuster bezig met de veiligheid van gegevens en geeft het bedrijf aan dat het informatiebeveiliging serieus neemt.

ISO/IEC27001 is de internationaal bekende norm voor het Information Security Management System (ISMS). Dit informatiesysteem voldoet aan alle normeisen op het gebied van informatiebeveiliging.

U kunt zaken doen met SET in de wetenschap dat er met uw gegevens vertrouwelijk wordt omgesprongen en dat deze derhalve veilig zijn. Neemt u vrijblijvend eens contact met ons op, dan vertellen wij u graag meer.

Neem contact op!